Barri, Habitatge Social i Equipament Blida

Barri, Habitatge Social i Equipament Blida

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Blida · Algèria

2010

250.000 m²

ABR Portillo i Riera

Ajuntament de Blida

Pla Director

Finalitzat

Emplaçament

Blida · Algèriat

Any

2010

Superfície

250.000 m²

Autor

ABR Portillo i Riera

Client

Ajuntament de Blida

Actuació

Pla Director

Estat

Finalitzat

 
error: