Ciutat Esportiva Leioa

Ciutat Esportiva Leioa

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Leioa · Espanya

2009

25.000 m²

ABR Riera i Portillo/COTACERO/SENER

Ajuntament de Leioa

Proposta per la Implantació del Campus Multiesportiu

— 

Emplaçament

Leioa · Espanya

Any

2009

Superfície

25.000

Autor

ABR Riera i Portillo/COTACERO/SENER

Client

Ajuntament de Leioa

Actuació

Proposta per la Implantació del Campus Multiesportiu

Estat

 
error: