Concurs Nou Palau Blaugrana

Concurs Nou Palau Blaugrana

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Campus ESPAI Barça, Barcelona · Catalunya

2015

11.500 espectadors, 400.000 m²

Alonso Balaguer Riera | Wilkinson Eyre

F.C.Barcelona

Concurs per a la implantació del Nou Palau Blaugrana

Finalista – Competició Internacional

Emplaçament

Campus ESPAI Barça, Barcelona · Catalunya

Any

2015

Superfície

11.500 espectadors, 400.000 m²

Autor

Alonso Balaguer Riera | Wilkinson Eyre

Client

F.C.Barcelona

Actuació

Concurs per a la implantació del Nou Palau Blaugrana

Estat

Finalista – Competició Internacional

error: