Edifici d’Habitatges Porto Vida

Edifici d'Habitatges Porto Vida

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Rio de Janeiro · Brasil

2012- 2016

200.000 m²

B+ABR Backheuser e Riera

SOLACE | PORTO VIDA

Projecte Bàsic, Executiu i Supervisió d’Obra

En Construcció

Emplaçament

Rio de Janeiro · Brasil

Any

2012-2016

Superfície

200.000 m²

Autor

B+ABR Backheuser e Riera

Client

SOLACE | PORTO VIDA

Actuació

Projecte Bàsic, Executiu i Supervisió d’Obra

Estat

En Construcció

error: