Hotel Touat

Hotel Touat

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Adrar · Algèria

2009

3.550 m²

Alonso Balaguer  | JG | TEC-4 | Ignasi Riera

Enterprise de Gestió Turística | Ministeri de Turisme Algerí

Projecte Bàsic i Executiu

En Construcció

Emplaçament

Adrar· Algèria

Any

2009

Superfície

3.550 m²

Autor

Alonso Balaguer  | JG | TEC-4 | Ignasi Riera

Client

Enterprise de Gestió Turística | Ministeri de Turisme Algerí

Actuació

Projecte Bàsic i Executiu

Estat

En Construcció

error: