Correos Hotel-Boutique

Correos Hotel-Boutique

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Lima · Perú

2015

5.720 m²

ABR Portillo i Riera

Ajuntament de Lima | OAS Perú

Avantprojecte

Emplaçament

Lima · Perú

Any

2015

Superfície

5.720 m²

 Autor

ABR Portillo i Riera

Client

Ajuntament de Lima | OAS Perú

Actuació

Avantprojecte

Estat

error: