Túneles San Juan de Lurigancho

Túneles San Juan de Lurigancho

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Lima · Perú

2015

ABR Portillo i Riera

Ajuntament de Lima | OAS Perú

Avantprojecte d’Urbanització Accessos Túnels

En Procés

Emplaçament

Lima · Perú

Any

2015

Superfície

 Autor

ABR Portillo i Riera

Client

Ajuntament de Lima | OAS Perú

Actuació

Avantprojecte d’Urbanització Accessos Túnels

Estat

En Procés

error: