Parque de la Exposición

Parque de la Exposición

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Parque de la Exposición, Lima · Perú

2017

ABR Portillo i Riera

Ajuntament de Lima

Avantprojecte de Reurbanització Parcial

Finalitzat

Emplaçament

Parque de la Exposición, Lima · Perú

Any

2017

Superfície

 Autor

ABR Portillo i Riera

Client

Ajuntament de Lima

Actuació

Avantprojecte de Reurbanització Parcial

Estat

Finalitzat

error: