Hotel- Balneari

Hotel - balneari

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Martigny · Suïssa

2013-2018

5.710 m²

ABR Portillo i Riera

QDS Leisure SA | Marugal Management SL

Projecte Bàsic i Executiu

En Construcció

Emplaçament:

Martigny · Suïssa

Any

2013-2018

Superfície

5.710 m²

Autor

ABR Portillo i Riera

Client

QDS Leisure SA | Marugal Management SL

Actuació

Projecte Bàsic i Executiu

Estat

En Construcció

error: