Habitatges Socials Bon Pastor

habitatges socials bon pastor

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Barcelona · Catalunya

2017-2020

42 habitatges, 6.340 m²

ABR Portillo i Riera

IMHAB – Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra

En Construcció

Emplaçament:

Barcelona · Catalunya

Any

2017-2020

Superfície

42 habitatges, 6.340 m²

Autor

ABR Portillo i Riera

Client

IMHAB – Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació

Actuació

Projecte Bàsic, Executiu i Direcció d’Obra

Estat

En Construcció

error: