Masterplan Front Marítim Badia d’Alger

Masterplan Front Marítim Badia D'Alger

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Badia d’Alger, Alger · Algèria

2012

ABR Portillo i Riera | Lagula Arquitectes

Wilaya d’Algiers

Estudis Preliminars

En Procés

Emplaçament:

Badia d’Alger, Alger · Algèria

Any

2012

Superfície

Autor

ABR Portillo i Riera | Lagula Arquitectes

Client

Wilaya d’Algiers

Actuació

Estudis Preliminars

Estat

En Procés

error: