Masterplan i Llei Urbanística Polo Club Shanghai

masterplan i llei urbanística polo club de shanghai

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Illa de Chongming · Xina

2012-2016

460.000 m²

ABR Portillo i Riera | COTACERO | Santa Maria Polo Club

Govern local de la Illa de Chongming | FAME BENEFIT LTD.

Masterplan

Finalitzat

Emplaçament:

Illa de Chongming · Xina

Any

2012-2016

Superfície

460.000 

Autor

ABR Portillo i Riera | COTACERO | Santa Maria Polo Club

Client

Govern local de la Illa de Chongming | FAME BENEFIT LTD.

Actuació

Masterplan

Estat

Finalitzat

error: