Pla Director Urbanístic Transformació de la C-31

Pla director urbanístic transformació c-31

Emplaçament

Any

Superfície

Autor

Client

Actuació

Estat

Sant Adrià de Besòs – Badalona · Catalunya

2019

ABR Portillo i Riera | Duatis Arquitectes | SHUT | INCASÒL

Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori | Generalitat de Catalunya

Estudis Preliminars

En procés

Emplaçament

Sant Adrià de Besòs – Badalona · Catalunya

Any

2019

Superfície

Autor

ABR Portillo i Riera | Duatis Arquitectes | SHUT | INCASÒL

Client

Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori | Generalitat de Catalunya

Actuació

Estudis Preliminars

Estat

En Procés 

error: