Largo da Candelária

Largo Da Candelária

Emplazamiento

Año

Superficie

Autor

Cliente

Actuación

Estado

Rio de Janeiro · Brasil

2013-2016

30.000 m²

B+ABR Backheuser e Riera

Prefeitura Rio de Janeiro | Concesionaria PORTO NOVO

Proyecto de Urbanización y Paisajismo | Dirección de Obra

Obra Construida

Emplazamiento

Rio de Janeiro · Brasil

Año

2013-2016

Superficie

30.000 m²

Autor

B+ABR Backheuser e Riera

Cliente

Prefeitura Rio de Janeiro | Concesionaria PORTO NOVO

Actuación

Proyecto de Urbanización y Paisajismo | Dirección de Obra

Estado

Obra Construida

error: